วันที่บันทึก : 14 ธันวาคม 2561

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.

ดาวน์โหลด

  • ใบสมัครเขต-ภาค.docx
  • ประกาศฯ.pdf