วันที่บันทึก : 24 กุมภาพันธ์ 2563

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช.

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกอบ