Date of Record : Monday, February 24, 2020

Title : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช.

Download

  • ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างฯ-2563.pdf
  • ประกาศสำนักงาน-กสทช-เรื่อง-กำหนดการ-ข้อปฏิบัติตน-และแนวทางการสอบข้อเขียนฯ.pdf
  • ประกาศสำนักงาน-กสทช-เรื่อง-รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ.pdf
  • ประกาศฯ.pdf
  • ประกาศฯ-ขยายระยะเวลารับสมัครฯ-ถึงวันที่-28-ส-ค-2563.pdf