ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สําหรับใช้งานเป็นการทั่วไป


 

Download

Create by  - Supawan  Sittipanya (6/27/2019 10:11:40 AM)

Download