การประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 มีนาคม 2562

การประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 มีนาคม 2562
เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่ https://goo.gl/forms/G74Ict33iCiAyWC13

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ด้านล่างนี้

Download

  • 01-วาระการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-1_2562.pdf
  • 02-(ร่าง)-รายงานการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-3_2561.pdf
  • 03-เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-1_2562.pdf
  • 04_0-Agenda_Plenary-JTC-2.pdf
  • 04_1-Agenda_WG1.pdf
  • 04_2-Agenda-WG2.pdf

สร้างโดย  -   (4/3/2562 17:24:32)