การประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

การประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่  
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ด้านล่างนี้

Download

  • 01-ร่าง-รายงานการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-4_2562.pdf
  • 02-วาระการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-5_2562.pdf
  • 04-เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-5_2562-(ทส-เพิ่มเติม).pdf
  • 05_0-Agenda_Plenary-JTC-3.pdf

Create by  -   (11/6/2019 2:03:56 PM)