ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 18 เมษายน 2562 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล  นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ผู้บริหารและพนักงาน สำนักงาน กสทช. ลงนามถวายพระพรและนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระฉายาลักษณ์  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ 
 

สร้างโดย  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (19/4/2562 10:17:14)