ข้อมูลและวิธีการที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 GHz ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558

Download

  • Promotion_25-08-2015_AWN-(1).pdf
  • Promotion_25-08-2015_AWN.pdf
  • Promotion_25-08-2015_DTN.pdf
  • Promotion_25-08-2015_TUC.pdf
  • หลักเกณฑ์คำนวณ-(1).pdf
  • หลักเกณฑ์คำนวณ.pdf

Create by  - 2fellows  admin (1/28/2016 12:02:22 PM)