สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กระทรวงกิจการภายในและสื่อสารประเทศญี่ปุ่น ผลักดันผู้ประกอบการโทรทัศน์ไทยเพื่อก้าวสู่เทคโนโลยี 4K/8K

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และ กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (Ministry of Internal Affairs and Communication) ประเทศญี่ปุ่น จัดสัมมนา เรื่อง “Advanced Broadcasting Technology”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านกิจการโทรทัศน์และส่งเสริม
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เทคโนโลยี 4K/8K  ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ
อาทิ การออกอากาศด้วยเทคโนโลยี 4K/8K โดยอาศัยระบบโทรทัศน์ ผ่านระบบดาวเทียม (Satellite TV)
และทางสาย (Cable TV) ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โอกาสและความท้าทายของการให้บริการ 4K
สำหรับกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกของประเทศไทย รวมถึงกรณีศึกษาของการให้บริการประเภท Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดาวเทียม และผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เคเบิ้ลของประเทศไทย
และผู้แทนจากอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่น

นอกจากงานสัมมนานี้ ยังมีนิทรรศการพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่องานว่า “The History of Japanese Art: Life and Faith” โดยผู้เข้าร่วมสามารถรับชมศิลปะการแสดงอันเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่นด้วยเทคโนโลยีโทรทัศน์ความคมชัดสูงในระดับ 8K ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 

Download

  • Press-Release-130261-สำนักงาน-กสทช-ร่วมกับ-กระทรวงกิจการภายในและสื่อสารประเทศญี่ปุ่น.pdf

สร้างโดย  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (13/2/2561 13:50:50)

Download