สำนักงาน กสทช. ผนึกกำลัง มติชน หัวเว่ย อีริคสัน เผย 10 ภาคส่วนต้องปรับตัวรับ 5G

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับบริษัท มติชน จำกัด มหาชน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย บริษัท อีริคสัน ประเทศไทย จัดงานงานสัมมนา 5G เปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศไทย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ โรงแรม Pullman Kingpower กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ กสทช. ทำหน้าที่ประธาน กสทช. กล่าวเปิด พร้อมด้วยการกล่าวต้อนรับโดยนายฐากูร บุนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) คุณ Anjian ประธานบริหาร ฝ่ายขายและการตลาดโซลูชั่นไร้สาย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ จำกัด คุณ Nadine Allen ประธานบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ในงานมีการแสดงปาฐกถาพิเศษโดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ในหัวข้อ 5G เปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศไทย ซึ่งได้กล่าวถึงปรากฏการณ์ 5G ที่จะเกิดขึ้นในโลกในอีก 2 – 3 ปีข้างหน้า 5G นอกจากเป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโทรศัพท์ Smart Phone มีความเร็วสูงสุดมากกว่า 4G ถึง 100 เท่าแล้ว ยังเป็นเทคโนโลยีที่จะสร้างสรรค์บริการและการใช้งานในรูปแบบใหม่ เช่น Internet of Things หรือ IoT ที่เป็นการเชื่อมต่อ และติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ โดยอัตโนมัติ นอกจากนั้น ยังมีบริการแบบ Virtual Reality หรือ VR และ Augmented Reality หรือ AR ที่สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงทั้งภาพและเสียง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้กล่าวถึง 10 ภาคส่วนที่จะต้องเร่งปรับตัวเมื่อ 5G เข้ามาในไทย ได้แก่ 1. ภาคการเงินการธนาคาร 2. ภาคอุตสาหกรรม 3. ภาคการเกษตร 4. การขนส่ง 5. การท่องเที่ยว 6. การแพทย์ 7. การทำงานนอกที่ทำงาน 8. การค้าปลีก 9. อุตสาหกรรมโทรทัศน์และสื่อ 10. บริการภาครัฐ

นายฐากร ยังกล่าวว่า 5G เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไทยในอนาคตอันใกล้นี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะเปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศและสังคมไทย เพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้ทัน อย่างไรก็ดี สำนักงาน กสทช. มีความพร้อมในการรองรับบริการ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยี 5G ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ และออก กฎ ระเบียบเพื่อสนับสนุนบริการ 5G และพร้อมจะสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ในการเฝ้าระวังผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด

สร้างโดย  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (23/2/2561 13:46:30)

Download