สำนักงาน กสทช. เปิดประมูลเบอร์สวย 999 เลขหมาย ครั้งแรกของปี 2562 ราคาเริ่มต้น 2 หมื่นบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.นี้ สำนักงาน กสทช. จะจัดการประมูลเลขหมายสวยครั้งที่ 1 ของปีนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 -18.00 น. โดยนำเลขหมายสวยทั้งหมด 999 เลขหมายมาประมูล ซึ่งครั้งนี้เป็นการประมูลด้วยราคาเริ่มต้นที่ถูกที่สุดเท่าที่เคยมีมา ราคาเริ่มต้นเพียง 2 หมื่นบาท เช่น
เลขหมาย 088-999-8899, 088-999-5566, 08-8822-4455 และ 08-8811-6688 เป็นต้น
สำหรับการประมูลเลขหมายสวยในครั้งนี้ เป็นการนำเบอร์สวยรูปแบบใหม่ ออกมาเปิดประมูลเป็นครั้งแรกถึง 8 รูปแบบ ได้แก่ กลุ่ม 5 ตัวเหมือนติดกับ 3 ตัวเหมือน (ไฟว์ตอง) ราคาเริ่มต้น 5 หมื่นบาท จำนวน 60 เลขหมาย เช่น 09-44444-555 และ 09-55555-666 เป็นต้น กลุ่ม 6 ตัวเหมือนติดกับ 2 ตัวเหมือน (ซิกส์คู่) ราคาเริ่มต้น
5 หมื่นบาท จำนวน 63 เลขหมาย เช่น 08-8888-8899 และ 09-9999-9988 เป็นต้น กลุ่ม 3 ตัวเหมือนติดกับ 4 ตัวเหมือน (ตองโฟร์) ราคาเริ่มต้น 5 หมื่นบาท จำนวน 92 เลขหมาย เช่น 088-999-8888 และ 095-999-5555 เป็นต้น
กลุ่มกระจก 6 ตัวเหมือนติดกันภายใน (กระจกซิกส์) ราคาเริ่มต้น 5 หมื่นบาท จำนวน 92 เลขหมาย เช่น
09-5666-6665 และ 09-9888-8889 เป็นต้น กลุ่ม 2 คู่ติดกับ 4 ตัวเหมือน (คู่คู่โฟร์) ราคาเริ่มต้น 5 หมื่นบาท จำนวน 99 เลขหมาย เช่น 09-5599-5555 และ 09-9988-9999 เป็นต้น กลุ่มกระจก 2 ตัวเหมือนติดกัน 2 คู่ (กระจก 2 คู่)ราคาเริ่มต้น 5 หมื่นบาท จำนวน 63 เลขหมาย เช่น 08-8899-9988 และ 09-5566-6655 เป็นต้น
กลุ่ม 3 ตัวเหมือนติดกับ 2 ตัว เหมือน 2 คู่ (ตองคู่คู่) ราคาเริ่มต้น 2 หมื่นบาท จำนวน 267 เลขหมาย เช่น 088-999-5566 และ 088-999-8899 เป็นต้น และกลุ่ม 2 ตัวเหมือนติดกัน 4 คู่ (4คู่) ราคาเริ่มต้น 2 หมื่นบาท จำนวน 263 เลขหมาย เช่น 08-8822-4455 และ 08-8811-6688 เป็นต้น โดยเมื่อสิ้นสุดเวลาการประมูล มีกลุ่มเลขหมายที่ยังไม่ได้ประมูล สำนักงาน กสทช. จะนำกลุ่มเลขหมายที่เหลือออกประมูลในครั้งถัดไป
เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า จากการประมูลเลขหมายสวยทั้ง 5 ครั้งที่ผ่านมา สร้างรายได้ให้กับประเทศถึง 272,426,466 บาท โดยเลขหมายสวยที่มีราคาสูงที่สุด คือ 098-888-8888 ราคา 8,667,000 บาท ซึ่งรายได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่าย สำนักงาน กสทช. ได้นำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน
          สำหรับเบอร์สวยที่สำนักงาน กสทช. นำมาประมูลผู้ชนะการประมูลสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีและเลือกใช้โปรโมชั่นใดจากเครือข่ายใดก็ได้ รวมถึงสามารถโอนสิทธิการใช้เบอร์สวยให้กับใครก็ได้ และเบอร์สวยที่ชนะการประมูลจะเปิดใช้เป็นเบอร์ของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ โดยสามารถนำไปใช้เป็นเบอร์ call center ได้ด้วย โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถตรวจสอบกลุ่มเลขหมายที่นำมาประมูล และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูลล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 ม.ค.2562 ที่สำนักงาน กสทช. ในวันและเวลาราชการ หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชม.ที่ http://auction.nbtc.go.th
 

สร้างโดย  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (22/1/2562 16:05:47)

Download