กสทช. เผย “TRUE” ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 6 จำนวน 8,163.89 ล้านบาทแล้ว

กสทช. เผย “TRUE” ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 6 จำนวน 8,163.89 ล้านบาทแล้ว


นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (31 มีนาคม 2564) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (บริษัทฯ) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz ช่วงความถี่ 905 - 915 MHz / 950 - 960 MHz เมื่อปี 2559 ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 6 จำนวน 8,163.89 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมกับหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ในงวดที่ 7-10 จำนวน 32,655.54 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มามอบให้แก่สำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้มาชำระเงินค่าประมูลงวดที่ 1-5 แล้ว เป็นเงินจำนวน 40,819.43 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และสำนักงาน กสทช. ก็ได้นำส่งเงินดังกล่าวส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (31/3/2564 11:02:21)

Download