NBTC's Authorization

Awtoridad ng NBTC
 1. Upang maghanda ang Frequency Management Master Plan, National Frequency Allocation Table, Broadcasting at Television Business Master Plan, Telecommunications Business Master Plan, Radio Frequency Plan, at Telecommunications Number Plan
 2. Upang maglaan ng dalas na pagtatalaga sa pagitan ng mga dalas na ginagamit sa Negosyo ng Telebisyon, Negosyo sa Komunikasyon sa Radyo, at Negosyo sa Telekomunikasyon
 3. Upang tukuyin ang mga katangian at uri ng negosyo ng pagsasahimpapawid, negosyo sa telebisyon, at negosyo sa telekomunikasyon
 4. Upang isaalang-alang ang paglilisensya at upang pamahalaan ang paggamit ng dalas at kagamitan sa komunikasyon ng radio sa pagpapatakbo ng pagsasahimpapawid ng negosyo, negosyo sa telebisyon, at negosyo sa telekomunikasyon, o sa negosyo ng telekomunikasyon, at magreseta ng tuntunin at pamamaraan para sa paglilisensya, kundisyon o bayad ng naturang paglilisensya
 5. Upang magreseta ng mga panuntunan ng epektibo at di-panghihimasok na paggamit ng dalas kapwa sa parehong uri ng negosyo at sa pagitan ng iba't ibang uri ng negosyo
 6. Upang isaalang-alang ang paglilisensya at pamamahala sa pagpapatakbo ng negosyo ng pagsasahimpapawid, negosyo sa telebisyon, at negosyo ng telekomunikasyon upang matiyak ang pagtanggap ng serbisyo ng gumagamit ng kalidad, mahusay, mabilis, wasto at makatarungang serbisyo; at magreseta ng mga patakaran at pamamaraan ng paglilisensya, mga kundisyon o bayad sa naturang paglilisensya
 7. Upang isaalang-alang ang paglilisensya at upang pamahalaan ang paggamit ng numero ng telekumunikasyon at upang magreseta ng mga patakaran at mga pamamaraan ng paglilisensya, mga kondisyon o mga bayarin ng naturang paglilisensya.
 8. Upang magreseta ng mga tuntunin at pamamaraan para sa pag-access ng network at pagkakabit , at mga alituntunin at pamamaraan para sa pagtatakda ng rate ng pag-access o pagkonekta sa pagpapatakbo ng negosyo ng pagsasahimpapawid, negosyo sa telebisyon, at negosyo sa telekomunikasyon, parehong sa uri ng negosyo at sa pagitan ng bawat uri ng negosyo, upang maging patas para sa mga gumagamit ng serbisyo, mga nagbibigay ng serbisyo at mamumuhunan, o sa pagitan ng mga nagbibigay ng serbisyo sa telekomunikasyon sa ilalim ng pangunahing pag-aalala sa pampublikong interes
 9. Upang makabuo ng istraktura ng rate ng patas na bayarin at istraktura ng rate ng singil sa serbisyo sa pagsasahimpapawid ng negosyo, negosyo sa telebisyon at negosyo ng telekomunikasyon para sa mga gumagamit ng serbisyo at mga service provider batay sa pampublikong interes
 10. Upang magtakda ng mga pamantayan at ninanais na teknikal na mga pagtutukoy para sa operasyon ng negosyo sa telebisyon, negosyo sa telekomunikasyon, at sa negosyo sa komunikasyon sa radyo
 11. Upang magreseta ng mga hakbang para makaiwas ng anti-monopolyong Batas o hindi patas na kumpetisyon sa negosyo ng pagsasahimpapawid, negosyo sa telebisyon, at negosyo sa telekomunikasyon
 12. Upang makapagtatag ng mga hakbang upang matiyak ang pamamahagi ng serbisyo ng universal at pantay na telekomunikasyon sa ilalim ng Seksiyon 50
 13. Upang protektahan ang karapatan at kalayaan ng mga tao upang maiwasan ang kalamangan mula sa mga operator ng negosyo; protektahan ang indibidwal na karapatan ng privacy at kalayaan para sa pakikipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng telekomunikasyon; at itaguyod ang karapatan, kalayaan at pagkakapantay-pantay ng mga tao sa pag-access at paggamit ng dalas na ginagamit sa pagsasahimpapawid ng negosyo, negosyo sa telebisyon, at negosyo sa telekomunikasyon
 14. Upang maisaayos ang dalawahang pamamahala sa bansa at sa ibang bansa
 15. Upang hatulan at malutas ang problema ng paggamit ng dalas ng pagkagambala ng isa't isa
 16. Upang masubaybayan, magbigay ng pagkonsulta at payo sa pagpapatakbo ng negosyo ng pagsasahimpapawid, negosyo sa telebisyon, at negosyo sa telekomunikasyon.
 17. Upang magreseta ng uri na katangian ng pagsama-sama, pagmamay-ari ng karapatan ng transmedia, o dominasyon ng negosyo ng pagsasahimpapawid at telebisyon na gumagamit ng dalas sa pagitan ng mass media o ng sinumang iba pang tao, na nagreresulta sa pagharang ng kalayaan sa pang-unawa ng impormasyon ng balita o pagbara ng pagkuha ng iba't ibang balita impormasyon
 18. Upang magtaguyod ang pagsasama-sama ng mga lisensiyado, program producer, at mass media practitioner na may kaugnayan sa negosyo ng pagsasahimpapawid at telebisyon sa termino ng organisasyon sa iba't ibang anyo upang maisagawa ang tungkulin ng paghahanda ng mga etikal na pamantayan ng trabaho o propesyon, at kontrol sa trabaho o propesyon sa bawat isa sa ilalim ng mga etikal na pamantayan
 19. Upang mag-isyu ng mga alituntunin o mga abiso sa ilalim ng Seksyon 58
 20. Upang aprubahan ang badyet sa paggasta ng Office of the NBTC, at inilaan ang pera sa pondo sa ilalim ng Seksyon 52
 21. Upang isaalang-alang at magbigay ng pahintulot sa paglalaan ng pondo tulad ng iminungkahi ng Fund Management Committee sa ilalim ng Seksyon 55
 22. Upang magkaloob ng impormasyon at magkasamang magsagawa ng negosasyon o gumawa ng kasunduan sa pagitan ng pamahalaan ng Kaharian ng Taylandiya, at dayuhang pamahalaan o internasyunal na organisasyon sa bagay na may kinalaman sa pamamahala ng dalas, negosyo sa pagsasahimpapawid, negosyo sa telebisyon, negosyo sa telekomunikasyon, o iba pang kaugnay na mga negosyo
 23. Upang magbigay ng mungkahi sa Gabinete para sa pagpapatibay ng mga batas o susog o pagkansela ng mga batas na may kaugnayan sa dalas na pagtatalaga, at iba pang mga pagpapatupad na may kaugnayan sa dalas, pagsasahimpapawid ng negosyo, negosyo sa telebisyon, at negosyo sa telekomunikasyon
 24. Upang mag-isyu ng mga panuntunan, abiso, o mga batas na may kaugnayan sa awtoridad ng NBTC
 25. Upang gumawa ng anumang iba pang mga pagkilos na inireseta sa Batas na ito o iba pang mga batas sa pagpapasiya ng likas na katangian ng pagsama-sama, pagkakaroon ng karapatan ng transmedia o dominasyon sa ilalim ng (17), ang NBTC ay gumanap ng pampubliko o kaugnay na pagdinig ng partido sa kumbinasyon

Ang pag-eehersisyo ng awtoridad sa ilalim ng talata 1 ay hindi dapat magkakontra o kontradiksyon sa negosyo sa pagsasahimpapawid at batas sa operasyon sa telebisyon, batas sa negosyo sa negosyo sa telekomunikasyon, at batas sa komunikasyon sa radyo, lahat ng mga mahahalagang patakaran, mga abiso o mga order nang ipahayag sa Gazette ng Gobyerno para sa pagpapatupad.

Create by  -   (28/10/2016 11:32:22 am)

Download

Page views: 79102