NBTC's Authorization

Pihak Berkuasa NBTC
Pihak berkuasa NBTC adalah seperti berikut:
 1. Membuat pelan induk pengurusan spektrum, jadual frekuensi kebangsaan, pelan induk penyiaran, pelan induk telekomunikasi, pelan frekuensi radio dan pelan nombor telekomunikasi.
 2. Menentukan peruntukan kekerapan antara frekuensi yang digunakan dalam penyiaran, komunikasi radio dan telekomunikasi.
 3. Menentukan sifat dan jenis penyiaran dan telekomunikasi.
 4. Memandangkan meluluskan dan menyelia penggunaan kekerapan dan komunikasi radio dalam penyiaran dan telekomunikasi atau dalam komunikasi radio, dan menetapkan kriteria dan prosedur berkaitan dengan kebenaran, syarat atau fi untuk permit tersebut.
 5. Menyediakan kriteria untuk penggunaan spektrum untuk menjadi berkesan dan tanpa gangguan antara satu sama lain dalam jenis perniagaan yang sama dan antara setiap jenis perniagaan.
 6. Memandangkan meluluskan dan menyelia operasi penyiaran dan telekomunikasi untuk membolehkan pengguna menerima perkhidmatan yang berkualiti, kecekapan, cepat, ketepatan dan keadilan, dan menetapkan kriteria dan prosedur berkaitan dengan kebenaran, syarat atau fi untuk permit tersebut.
 7. Memandangkan meluluskan dan menyelia penggunaan nombor telekomunikasi dan menetapkan kriteria dan prosedur mengenai kebenaran, syarat atau fi untuk permit tersebut.
 8. Mewujudkan kriteria dan kaedah untuk menggunakan atau menyambung dan menetapkan kriteria dan kaedah untuk menentukan kadar yuran atau caj interkoneksi rangkaian dalam penyiaran dan telekomunikasi dalam kedua-dua jenis perniagaan yang sama dan antara setiap jenis perniagaan untuk bersikap adil kepada pengguna perkhidmatan, pembekal perkhidmatan dan pelabur atau antara penyedia perkhidmatan telekomunikasi dengan mengambil kira kepentingan awam.
 9. Menentukan struktur kadar bayaran dan struktur kadar caj perkhidmatan dalam penyiaran dan telekomunikasi supaya adil kepada pengguna perkhidmatan dan penyedia perkhidmatan dengan mengambil kira kepentingan awam.
 10. Menentukan piawaian teknikal dan ciri-ciri yang dikehendaki dalam penyiaran dan telekomunikasi dan komunikasi radio.
 11. Menentukan langkah-langkah untuk mencegah monopoli atau persaingan yang tidak adil dalam penyiaran dan telekomunikasi.
 12. Menentukan langkah-langkah bagi pengedaran perkhidmatan telekomunikasi dengan teliti dan sama mengikut Seksyen 50 undang-undang.
 13. Melindungi hak dan kebebasan rakyat daripada dieksploitasi oleh pengendali perniagaan dan melindungi hak-hak privasi dan kebebasan orang dalam komunikasi melalui telekomunikasi dan mempromosikan hak, kebebasan dan persamaan orang dalam mengakses dan menggunakan frekuensi yang digunakan dalam penyiaran dan telekomunikasi.
 14. Menyelaras dengan pengurusan spektrum / frekuensi di dalam dan luar negara.
 15. Membuat diagnosis dan menyelesaikan masalah menggunakan frekuensi yang mengganggu satu sama lain.
 16. Mengikuti, memeriksa dan memberi nasihat mengenai penyiaran dan telekomunikasi.
 17. Menentukan ciri-ciri penggabungan, penguasaan hak media silang, atau penguasaan penyiaran dan televisyen yang menggunakan frekuensi antara media sendiri, atau orang yang akan menghalang kebebasan untuk menerima maklumat, atau menghalang orang untuk menerima pelbagai maklumat.
 18. Menggalakkan integrasi pemegang lesen, pengeluar dan wartawan yang terlibat dalam penyiaran dan televisyen untuk mewujudkan piawaian etika pendudukan dan kawalan pekerjaan atau profesion di bawah piawaian etika.
 19. Mengeluarkan peraturan atau pengumuman di bawah Seksyen 58 undang-undang.
 20. Meluluskan belanjawan perbelanjaan NBTC, termasuk dana yang akan diperuntukkan kepada Kumpulan Wang di bawah Seksyen 52 undang-undang.
 21. Menimbang dan meluluskan peruntukan dana seperti yang dicadangkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Dana di bawah Seksyen 55 undang-undang.
 22. Menyediakan maklumat dan menyertai operasi rundingan atau membuat persetujuan antara kerajaan Thailand dan kerajaan asing atau organisasi antarabangsa mengenai pengurusan spektrum penyiaran dan telekomunikasi atau perniagaan lain yang berkaitan.
 23. Memberi cadangan kepada Majlis Menteri untuk menggubal atau meminda atau membatalkan undang-undang yang berkaitan dengan peruntukan spektrum dan operasi lain yang berkaitan dengan spektrum penyiaran dan telekomunikasi.
 24. Mengeluarkan peraturan, pengumuman atau perintah yang berkaitan dengan kuasa NBTC.
 25. Mengikuti dengan mematuhi peraturan dan tindakan lain, penentuan ciri-ciri penggabungan, penguasaan hak media silang, atau penguasaan di bawah (17), NBTC harus menerima pendapat daripada orang awam dan juga pihak-pihak yang berkaitan.
Menggunakan kuasa di bawah perenggan satu tidak boleh bertentangan dengan atau tidak konsisten dengan undang-undang mengenai penyiaran dan televisyen, undang-undang mengenai telekomunikasi, dan undang-undang mengenai komunikasi radio. Semua peraturan, pengumuman atau apa-apa perintah yang boleh dikuatkuasakan secara amnya apabila diterbitkan dalam Warta Kerajaan hendaklah terpakai.

Create by  -   (31/10/2016 5:15:15 PTG)

Download

Page views: 79102